Profil firmy

Spoločnosť Aliga, s. r. o. je dodávateľom info-komunikačných technológií, slaboprúdových objektových technológií a poskytovateľom služieb v oblasti IT. Našou ambíciou je poskytovať zákazníkom komplexné technologické riešenia tak, aby tieto prispievali k ich rozvoju, neboli pre nich konečným cieľom, ale prostriedkom pre dosiahnutie ich primárnych podnikateľských cieľov.

Pri svojej práci sa opierame o 20 ročné skúseností našich pracovníkov, čo nám umožňuje vytvárať riešenia na mieru potrieb zákazníkov, pri ktorých dokážeme zvažovať širokú škálu možností a interakcií nami podporovaných riešení.

V prostredí vysokej dynamiky zmien v IT  sa komplexne zaujímame o zákaznícke požiadavky. Primárnym zameraním na IT  infraštruktúru a poskytovaním IT/ICT  riešení chceme byť stabilným, regionálnym partnerom a spoľahlivým dodávateľom.

Comments are closed.