Služby


Analýzy existujúceho stavu technologických riešení oblasti Info-komunikačných technológií

Na základe analýz spoločnosť Aliga ponúka balík služieb a riešení pre vytvorenie jednotnej infraštruktúry pre požadované služby:

  • Integráciou dát, hlasu a videa do spoločnej infraštruktúry dosahujeme výrazné úspory prevádzkových nákladov.
  • Integráciou hlasových služieb do dátových sietí – IP telefónie s možnosťou služieb s vysokou pridanou hodnotou (billing, adresárové služby, prenositeľnosť čísla).
  • Integráciou multimediálnych riešení do dátových sietí – umožňuje využívať služby IP videokonferencie a IPTV.
  • Návrh a implementácia QoS v dátových sieťach – systém koncepčných a technických zmien pre nastavenie výkonnostných parametrov siete pre prevádzku aplikácií s odlišnými požiadavkami.

Servisná podpora

Servisné služby sú poskytované podľa požadovaného SLA (Service Level Agreement). Poskytujeme ich v režime:

  • CAR (collect and return)
  • NBD (next business day, on- site)
  • SBD (same business day 24 x 5 ) a 24 x 7.

Comments are closed.