Produkty


Tvorba infraštruktúry


Pre tvorbu infraštruktúry poskytujeme konzultačnú podporu, predbežné analýzy, variantné riešenia, projektovú prípravu, samotnú realizáciu, overenie parametrov sietí a pravidelnú údržbu v rámci širokého spektra cieľových prostredí – kancelárie, priemyselné objekty, zdravotnícke, školské a špeciálne  priestory. Veľkosť objektov pre nás nehrá žiadnu rolu.

Riešime:

 • Metalickú infraštruktúru, až po 10-gigabitový Ethernet
 • Optickú, backbone infraštruktúru
 • Silnoprúdovú infraštruktúru pre IT/IS

Aktívne prvky komunikačných sietí

Spoločnosť Aliga ponúka komplexné produktové portfólio určené pre prenos dát, hlasu a obrazu.

Naše riešenia navrhujeme primárne na technológii CISCO Systems. V rámci portfólia produktov CISCO zákazník získava najširšie portfólio HW produktov, ktoré sa využívajú pri realizácii vnútropodnikových informačných sietí. Momentálne poskytujeme na technologickej platforme CISCO nasledovné riešenia:

 • routing & switching
 • WiFi a wireless
 • virtuálne privátne siete (VPN)
 • IP telefónia
 • Telepresence
 • Firewally
 • systémy detekcie a prevencie prienikov

 Slaboprúdové objektové technológie v budovách a areáloch

Prostriedky technologickej výbavy budov:

 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia / EZS
 • Elektrická požiarna signalizácia / EPS
 • Evakuačný rozhlas / ER
 • Prístupové a dochádzkové systémy / SKV
 • Kamerové systémy / CCTV
 • Komunikačné a signalizačné zariadenia

Pre predaj Software & Hardware PC,  servre a periférie

Prostriedky získavania, úschovy a transformácie informácií – výpočtová technika, dátové sklady, prostriedky pre zabezpečenie dôvernosti informácií.

Našim zákazníkom dokážeme odporučiť vhodné softwarové i hardwarové vybavenie od renomovaných dodávateľov. Vytvoríme návrh riešenia a zabezpečíme jeho implementáciu u zákazníka, odladenie aj správu počas vlastnej prevádzky.

Vďaka spolupráci s kľúčovými výrobcami ICT technológii dokážeme na zákaznícke riešenia aplikovať zaujímavé obchodné aj logistické podmienky.

Multimediálna technika

Spoločnosť Aliga realizuje multimediálne vybavenie kancelárií, zasadacích a vzdelávacích miestností, technologických priestorov.

Multimediálne riešenia  v oblasti audio a videokonferencií umožňujú:

 • moderný spôsob komunikácie v reálnom čase,
 • riešenia pre pravidelné schôdzky s kolegami, zákazníkmi, obchodnými partnermi, resp.  dodávateľmi,
 • efektívny spôsob vzdelávania,
 • náhradu osobných stretnutí a zvýšenie produktivity práce zamestnancov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry

Riešenia audio a videokonferencií poskytujú:

 • vysoké emócie pri autentickom prenose obrazu a zvuku až vo FULL HD kvalite
 • vzájomné  interaktívne zdieľanie dokumentov
 • akustické úpravy miestností
 • telepresence – online video stream z organizovaného stretnutia

 Digitalizácia a 3D

Pripravujeme…

Comments are closed.